معرفی شرکت طراحان اندیشمند آتی

معرفی شرکت طراحان اندیشمند آتی

شرکت طراحان اندیشمند آتی در سال ۱۳۸۷ با هدف ارائه راهکارهای پیشرفته و نوین ، در خصوص تامین تجهیزات ، مشاوره ، طراحی و اجرای ، سیستم های حفاظت الکترونیک، شبکه های رایانه ای ، سیستم ها و ملزومات سالن های کنفرانس و مدیریت هوشمند ساختمان و تاسیس شد.

۱) اهدف شرکت :
آموزش، مشاوره، تامین تجهیزات، ارائه و پیاده سازی راه حل های جامع و یکپارچه در فضای فن آوری اطلاعات برای مشتریان داخل و خارج از کشور، همچنین خلق راهکارهای هوشمند برای مشتریان می باشد.
۲) تخصص ما:
مشاوره و طراحی سامانه های یکپارچه در حوزه فناوری اطلاعات و سیستمهای هوشمند نظارت تصویری و حفاظت الکترونیک ، سالن های کنفرانس ، اجرای پروژه های EPC در حوزه های مرتبط ، تامین تجهیزات و ملزومات پروژه برای کارفرمایان ، ایجاد زیر ساخت های ارتباطی و برقراری تعامل بین سیستم ها و شبکه های رایانه ای


ماموریت ما :

آموزش، مشاوره، تامین تجهیزات Original، ارائه و پیاده سازی راه حل های جامع و یکپارچه در فضای فن آوری اطلاعات و خلق راهکارهای هوشمند برای مشتریان.

چشم انداز :

آی تی شبکه ای دانش بنیان با مشارکت مردم مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ابعاد جامعه می باشد و باتوجه به کانون منطقه ای علم و فناوری در ایران بزرگ ، گسترش فناوری اطلاعات امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود


Leadership